Merk op: de vertaling van dit artikel naar het Nederlands is een vertaling ter ondersteuning. De vertaling wordt aan de hand van een vertaalsoftware gegenereerd en wordt niet aan revisie onderworpen. Bijgevolg kunnen we geen fouten uitsluiten en dient men de Engelse versie als originele versie in beschouwing te nemen, waarin u de meest recente informatie zult aantreffen.

Comecer en het principe 'Safety First'

Verantwoordelijkheid als kernactiviteit in de Life Sciences sector.

 

In de afgelopen jaren hebben veel bedrijven het concept van duurzaamheid en verantwoordelijkheid omarmd als essentiële elementen van bedrijfsontwikkeling en vaak als marketinginstrumenten. Stichtingen, financiering voor sociale doelen, inclusieprogramma's en een groeiende focus op milieueffecten zijn gemeengoed geworden in het zakelijke landschap. Maar weinig bedrijven maken echter de bescherming van de gezondheid en veiligheid van operators tot het middelpunt van een innovatiedrive en het centrum van hun economische belangen. In het landschap van de farmaceutische en medische technologie behoort Comecer zeker tot deze groep.

Vijftig jaar geschiedenis, aanwezig in meer dan 80 landen.

Fifty years of Comecer history

Met een geschiedenis die teruggaat tot 1975, heeft Comecer decennia van technologische evolutie doorgemaakt, waarbij het zich heeft getransformeerd van een leverancier voor het Italiaanse Nucleaire Agentschap tot een wereldleider op het gebied van aseptische verwerking en containment in de farmaceutische en nucleaire geneeskundige industrieën.

Gespecialiseerd in isolatieoplossingen voor regeneratieve geneeskunde en weefseltechniek, ontwerpt en produceert Comecer ook hoogwaardige systemen door de ontwikkeling van duurzame, veilige oplossingen die altijd voldoen aan de GMP (Good Manufacturing Practice) voorschriften.

Hoewel het hart van Comecer in Italië klopt, is de visie internationaal met een aanwezigheid in meer dan 80 landen. Sinds 2019 maakt het deel uit van de ATS Corporate-familie en is het recentelijk geïntegreerd in de ATS Life Sciences Group-divisie, waarbij alle ATS-groepsbedrijven die actief zijn in de gezondheids- en welzijnssector worden samengebracht, waardoor synergie ontstaat tussen producten en technologieën. Daarnaast is Comecer blijven groeien door gerichte overnames, zoals die van DF Siena in 2021.

De governancestructuur van Comecer SpA, gebaseerd op transparantie en efficiëntie, bestaat uit drie organen (de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen), terwijl het Organisatiemodel 231, aangenomen in 2012, en de "Safety First" Ethische Code de pijlers zijn van de bedrijfscultuur, waarbij een toewijding aan alle ethische principes die de operaties van het bedrijf leiden, weerspiegeld wordt, van voortdurende waakzaamheid over processen en activiteiten tot de verantwoorde keuze van leveranciers en externe samenwerkingspartners.

Innovatie, veelzijdigheid en een onvoorwaardelijke toewijding aan veiligheid.

Comecer Innovation, Versatility, and Safety

Vandaag is Comecer een veelzijdig bedrijf dat actief is in verschillende sectoren en zich aanpast aan verschillende markten.

1. In de radiopharmaceutische sector is Comecer een leider in de productie van systemen voor het veilig hanteren van radioactieve stoffen die worden gebruikt in de nucleaire geneeskunde.

2. In de farmaceutische sector is het bedrijf gespecialiseerd in isolatietechnologie. Op dit gebied produceert Comecer op maat gemaakte isolatoren die maximale bescherming bieden in beschermde omgevingen, essentieel voor de behandeling van giftige en/of steriele stoffen.

3. In de ATMP en regeneratieve geneeskundesector levert Comecer apparatuur voor de behandeling en verwerking van geavanceerde therapie geneesmiddelen.

4. Ten slotte biedt Comecer in de dienstensector een reeks oplossingen aan, waaronder assistentie en onderhoud, IoT-productiebeheersoftware en medische apparaten.

Het toetreden tot de ATS Group heeft het bedrijf in staat gesteld te profiteren van een internationaal netwerk en middelen die het mogelijk maken om toegang te krijgen tot markten met een hoog technologisch gehalte en uit te breiden naar nieuwe sectoren (zoals snelle verpakkingsoplossingen).

Ongeacht in welk vakgebied het actief is, brengt Comecer niet alleen ontwerp en technologie, maar ook een nieuwe manier van werken via haar ethische code "Safety First". Dit hoeksteenprincipe doordringt elk aspect van het bedrijfsleven en gaat verder dan de huidige regelgeving, waarbij respect voor het milieu en de veiligheid van mensen (een concept dat ook hun welzijn en opleiding omvat) centraal staat in elke beslissing en bedrijfsactie.

Onderzoek en Ontwikkeling: De Voorhoede van Innovatie.

Comecer Innovation

Het vermogen om innovatie en vooruitgang te genereren, leidt Comecer ertoe voortdurend te investeren in onderzoek en ontwikkeling. In dit gebied werkt het bedrijf samen met wereldberoemde universiteiten en onderzoekscentra en onderscheidt zich door zijn toewijding aan het creëren van systemen voor de behandeling en preventie van niet-overdraagbare chronische ziekten.

De Comecer Research & Development groep is onderverdeeld in verschillende gebieden, elk gericht op een specifiek aspect: van mechanica tot automatisering, van materialen tot chemie. Deze multidisciplinaire aanpak maakt het mogelijk om nieuwe technologische horizonten te verkennen en effectief te reageren op opkomende uitdagingen, zelfs in nieuwe vakgebieden.

Een sprekend voorbeeld van de capaciteit van Comecer om op ongekende niveaus van precisie en innovatie te opereren, is de deelname aan de ExoMars-missie (een gezamenlijk project van het European Space Agency en het Russian Space Agency Roscosmos), door de creatie van een ultra-schone isolator ontwikkeld onder zeer schone omstandigheden om besmetting te voorkomen.

Productieproces: kwaliteit, precisie en een geïntegreerde bedrijfscyclus.

Comecer quality, precision, and integrated business cycle

Het is net in de mogelijkheid om op maat gemaakte oplossingen voor te stellen waar de waardepropositie van Comecer ligt. Door vakmanschap en geavanceerde technologie te combineren, altijd in nauwe samenwerking met onderzoeks- en ontwikkelingscentra, is deze aanpak duidelijk zichtbaar in het gehele productieproces, van ontwerp tot installatie, met maximale flexibiliteit en constante controle over kwaliteit.

Het productieproces van Comecer beslaat elke fase van de bedrijfscyclus, van het initiële ontwerp tot productie, van validatie tot installatie, en tot training van eindgebruikers. Deze geïntegreerde cyclus zorgt ervoor dat elk product voldoet aan de behoeften van de klant en aan de strikte kwaliteits- en veiligheidsnormen die de markt vereist, waardoor Comecer zich aan de top van haar sector bevindt.

Het succes van Comecer-producten op wereldwijde schaal

Comecer products

 

Elke fase van het productieproces wordt onderworpen aan strenge kwaliteitscontrole. Producten en systemen worden getest om te voldoen aan de vereiste specificaties en huidige regelgeving. De tests omvatten:

  • Pre-FAT: Haalbaarheidsstudies en voorlopige integratietests.
  • FAT: Praktische demonstratie van de werking van het systeem in aanwezigheid van de klant.
  • SAT: Tests uitgevoerd op de locatie van de klant om de integriteit van het systeem te waarborgen.
  • Geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem

Ook beschikt Comecer over een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, veiligheid en energie, in overeenstemming met alle internationale normen.

Comecer groeit in werkgelegenheid en communicatie.

Comecer grows in employment and communication

Ondanks de pandemie is Comecer in de afgelopen jaren gegroeid. In de driejarige periode 2020-2022 (laatst beschikbare fiscale gegevens) heeft het bedrijf een gestage positieve trend laten zien, met een stijging in omzet in de radiopharmaceutische sector (+28,4%) en een sterke opleving in de farmaceutische sector (+7,0% in vergelijking met 2019/20). Ook de dienstensector vertoonde een opwaartse trend, met een groei van 13,6%. Deze positieve resultaten worden weerspiegeld in de geplande activiteiten van Comecer (backlog), die een stijging van 12,9% lieten zien in vergelijking met niveaus vóór de pandemie.

In een sector zoals de mechanische sector, traditioneel geneigd tot een hogere mannelijke aanwezigheid, valt Comecer op door haar inzet voor vrouwelijke inclusie en de ontwikkeling van nieuwe talenten. In 2023 was er een significante toename van vrouwelijk personeel, dat bijna 16% van de nieuwe instromers uitmaakte (van in totaal 479 aanwervingen), wat wijst op een paradigmaverschuiving in de samenstelling van het personeelsbestand.

Het personeelsverloop (ongeveer 6%) duidt op dynamisch en proactief personeelsbeheer, waarbij het bedrijf wordt bevestigd als een stimulerende en voortdurend evoluerende omgeving.

Dit evolutionaire proces komt ook tot uiting in de toewijding van het bedrijf aan externe communicatie. De afdeling Marketing & Communicatie van Comecer speelt een cruciale rol in het bekend maken van de producten en diensten van het bedrijf, zowel via beurscommunicatie (elk jaar neemt het bedrijf deel aan ongeveer 40 internationale beurzen) als digitale communicatie (in 2023 had de website www.comecer.com gemiddeld 200.000 bezoeken per jaar). Sociale mediakanalen LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram en YouTube maken het communicatieaanbod compleet.

Gedurende de jaren heeft Comecer laten zien hoe zij ontwikkeling in technologisch geavanceerde sectoren, zoals de farmaceutische en radiopharmaceutische, combineert met het zoeken naar oplossingen die patiënten en operators centraal stellen in haar belangen. Haar inzet voor vrouwelijke inclusie en innovatie in het personeelsbeheer onderstreept haar roeping voor vooruitgang en diversiteit.

Comecer is een voorbeeld van zakelijk succes dat innovatie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en effectieve communicatie combineert.

 

Fill out the form to download the PDF document

 


See all news »