Merk op: de vertaling van dit artikel naar het Nederlands is een vertaling ter ondersteuning. De vertaling wordt aan de hand van een vertaalsoftware gegenereerd en wordt niet aan revisie onderworpen. Bijgevolg kunnen we geen fouten uitsluiten en dient men de Engelse versie als originele versie in beschouwing te nemen, waarin u de meest recente informatie zult aantreffen.

Transformeren van celtherapie en gentherapie

De waarde van efficiënte vulsystemen

ValueCell Fill by Comecer

Introductie: Voldoen aan de eisen van cel- en gentherapieproductie

Op het gebied van farmaceutische productie hebben maar weinig vakgebieden zulke snelle en baanbrekende ontwikkelingen meegemaakt als cel- en gentherapie. Deze geavanceerde therapieën hebben het potentieel om het zorglandschap te transformeren en innovatieve oplossingen te bieden voor eerder onbehandelbare aandoeningen. Maar met grote beloften komen unieke uitdagingen, en de productie van cel- en gentherapieën is daarop geen uitzondering.

Efficiëntie, precisie en kwaliteit zijn van het grootste belang in de farmaceutische productie, maar in de sector van cel- en gentherapie speelt flexibiliteit ook een cruciale rol. Het voldoen aan deze hoge normen en tegelijkertijd aanpassen aan de dynamische behoeften van de productie van cel- en gentherapie is een complexe taak. Om deze uitdagingen aan te pakken, wenden velen in de branche zich tot 'Plug and Play'-technologie als een fundamentele bouwsteen. Een bedrijf dat hierin voorop loopt, is Comecer.

De stand van zaken in de productie van Cel- en Gentherapie

De vraag naar Cel- en Gentherapieën blijft toenemen, gedreven door de behandelingen voor genetische aandoeningen, kanker en een scala aan andere ziekten. Hoewel wetenschappelijke ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden hebben geopend, blijft het nog steeds een formidabele taak om deze therapieën snel en efficiënt bij patiënten te brengen.

De farmaceutische industrie opereert binnen een strikte regelgevende omgeving, gekenmerkt door onwrikbare kwaliteitsnormen en een onwankelbare toewijding aan de veiligheid van de patiënt. In zo'n context is het vermogen om processen te optimaliseren en de time-to-market te verminderen van het grootste belang geworden.

Cel- en Gentherapieproducten zijn vaak unieke, gepersonaliseerde behandelingen met een hoge waarde, waardoor het cruciaal is om nauwkeurig en steriel te vullen. Elke vorm van contaminatie of fout in het vulproces kan leiden tot verlies van kostbare materialen en mogelijk de veiligheid van de patiënt in gevaar brengen.

Vulsystemen voor de Cel- en Gentherapie-velden zijn essentiële componenten in de productie van geavanceerde therapieën en regeneratieve geneesmiddelen. Deze therapieën worden doorgaans ontwikkeld met behulp van levende cellen en genetisch materiaal, en het proces van het vullen van containers met deze gevoelige materialen vereist gespecialiseerde apparatuur om hun levensvatbaarheid en steriliteit te behouden.

De rol van 'Plug and Play'-technologie in de farmaceutische productie

'Plug and Play'-technologie is naar voren gekomen als een oplossing voor de complexe uitdagingen die worden gesteld door de productie van Cel- en Gentherapie. Zijn integratiegemak, aanpasbaarheid en efficiëntie maken het een game-changer in de zoektocht naar excellentie. Dit artikel onderzoekt de cruciale rol van 'Plug and Play'-technologie binnen het farmaceutische landschap, waarbij wordt aangetoond hoe het tegemoetkomt aan de dringende behoeften van de sector en zorgt voor naadloze aanpassing in het streven naar farmaceutische excellentie.

De geboorte van ValueCell FILL: een baanbrekende oplossing voor het vullen van cellen- en gentherapiezakken

Semi-automatic and refrigerated bag aseptic filling system for Cell & Gene applicationsComecer, een toonaangevende innovator op het gebied van farmaceutische oplossingen, introduceert de ValueCell FILL, een semi-automatisch vulsysteem dat is afgestemd op de unieke eisen van de productie van cel- en gentherapieën. ValueCell FILL is het antwoord op het stroomlijnen van aseptische zakvuloperaties en vereenvoudigt op efficiënte en veilige wijze de complexiteit van het vullen van deze geavanceerde therapieën.

ValueCell FILL omvat een reeks kenmerken die het onderscheiden als de perfecte oplossing:

 • Nauwkeurig een voor een zakdispenseren: Zorgen voor nauwkeurigheid en aseptische omstandigheden.
 • Toepasbaarheid in lagere ruimteclassificaties: Werken in omgevingen zo laag als Graad D of C.
 • Efficiënte luchtafvoer: Elimineren van luchtgerelateerde problemen tijdens het vullen.
 • Productbehoud: Minimaliseren van productverspilling, waardoor het verlies van product bijna nul is.
 • Process Analytic Technology (PAT): Integratie met Illuminate™ MI voor real-time monitoring voor fabrieksbeheer.

Detail-of-Comecer-ValueCell-Fill

Sterke punten van ValueCell FILL voor de productie van cel- en gentherapie

ValueCell FILL biedt mogelijkheden die zijn afgestemd op de unieke behoeften van de farmaceutische en cel- en gentherapie sectoren:

 • Geïntegreerde koelkast: Grote capaciteit voor opslag van grondstoffen.
 • Homogene menging: Zachte paddle-mixers zorgen voor een gelijkmatige menging.
 • Verminderde celstress: Selecteerbare pompsnelheden minimaliseren stress.
 • Maximale productopbrengst: Bijna geen productverlies met omkeerbare pomp na het vullen van het manifold.
 • Dubbele zakvulwegen: Verhoogde doorvoer.
 • Schaalbare partijgroottes: Aanpasbaar aan productiegroei.
 • Efficiënte vulsnelheid: Vullen van maximaal 150 zakken in 1 uur (20 ml vulling).
 • Toekomstige flexibiliteit: Aanpasbare zakformaatbereik.
 • Formulering: Mogelijkheid om automatisch cryobeschermend middel toe te voegen en te mengen binnen het gekoelde gebied.
 • Gebruiksvriendelijke installatie: Programmeerbare vul "formules" via touchscreen HMI.
 • Nauwkeurige dosering: In-line bellen sensoren en weegschalen.
 • Platformopties: Compatibel met Allen Bradley of Siemens.
 • Compliance: Ontworpen voor cGMP-productie.
 • Geschikt voor verschillende omgevingen: Toepasbaar in laboratoria of schone ruimtes van Graad D of C.
 • Brede toepassingsmogelijkheden: Vullen van tussenproducten, virale vectoren, eindproducten van cellen, media en meer.
 • Verbeterde operator-efficiëntie: Geautomatiseerde oplossing voor het sealen/snijden van zakken.

ValueCell FILL: Een Grote Stap Voorwaarts in de Productie van Cel- en Gentherapieën

De introductie van ValueCell FILL markeert een belangrijke stap voorwaarts in de productie van cel- en gentherapieën. Met zijn gebruiksvriendelijke ontwerp, veelzijdige functies en onwankelbare toewijding aan productkwaliteit is het een transformerende troef voor de meest innovatieve inspanningen in de farmaceutische industrie. ValueCell FILL van Comecer zet de productieprocessen van morgen op zijn kop en vormt de toekomst van de gezondheidszorg.

 

Fill out the form and download the PDF of the article.


See all news »